Kahramanmaraş 1 Şubesi

Artan enflasyona karşı seyyanen zam istedik

Değerli arkadaşlarım,Kıymetli Basın Mensupları.

 

Malum bugün Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Böylelikle kamu görevlilerinin2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecekenflasyon oranı da belirlenmiş oldu.

5. Dönem Toplu sözleşmeninmutabakatsızlıkla sonuçlanması sonucuKamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu2021 yılı için %3 + %3 zammıkamu görevlilerine reva görmüştü.

 

Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı,5,45olmuş, böylelikle1 Temmuz 2021 itibariyle % 8,45’lik bir artış olmuştur.

Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır.

 

Malum, 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olanHakem Kurulu kararından bugüne tam 18 ay geçtive bu18 Ayda:

Gerçekleşen enflasyon: %24,28

Hedeflenen enflasyon: %7,5

Memura verilen zam: %11,40

18 ayda Dolar %46,05 arttı.

18 ayda Euro %54,50 arttı.

18 ayda Altın  %71,33 arttı.

18 ayda Yağ  %116,04 arttı.

18 ayda Elektrik  %30,91 arttı.

18 ayda Doğal Gaz %23,68 arttı.

 

Bu verilermaalesef,memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü,memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor.

Biz bugün burada,bu gerçekler ışığında,hem bir durum tesbiti yapmakhem de oluşan kayıpların tazmini noktasındataleplerimizi dile getirmek için toplandık.

 

İlk önce hemen şunu belirteyim ki,özellikle küresel dengesizlikler veson 1 buçuk yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül kovit 19 pandemisi, hayatımızın akışını derinden etkiliyor.

 

Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında,ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığıfinansal dalgalanmadâhil birçok konuyuserinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır.

 

Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bilen bir emek örgütüyüz.

 

Hiçbir gerçeği ıskalamadan,özellikle enflasyon üzerinden yaşanangelir kayıplarının tazmini noktasındahem sesimizi hem de sözümüzübu salondan ve 81 ilimizden yükseltiyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Değerli kardeşlerim, Çok kıymetli basın mensupları

 

6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde,bugün açıklanan enflasyon rakamları,deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığınıbir kere daha tescil etmiştir.

 

Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zamanhedeflenen enflasyonun 3 katı,maaş ve ücretlereyapılan artışın ise tam 2katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir.

 

Böylesi büyük bir sapma,hedeflenen enflasyon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını ortaya koymuyor mu?

 

Biz,ilk günden beri bu yöntemin yanlış olduğunu dile getirdik.kaldı ki,kamu işvereninin üzerinden pazarlık yaptığı öngörüler hiçbir zaman tutmadı, tutmayacaktır da.

 

Aslında hükümet,oluşturduğu sistematikte“kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerekbu gerçeği itiraf etmektedir.

Fakat Memur-Sen olarak;4. ve 5. Dönem Toplu sözleşme süreçlerindehükümetin sığınağı haline gelmiş olan“kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün hakkaniyeti yansıtmadığını söyleyerekkamu görevlilerininbüyümeden ve refahtan pay alması gerektiğininaltını çizdik ve bunun mücadelesini verdik.

 

Geldiğimiz nokta ortada.Yaşanan süreç maalesefMemur-Sen’in haklılığını tescilledi.

Gelinbu çarpık sistematiği değiştirelim!Hayali enflasyon hedefler üzerinden değil,reel gerçekler üzerinden artışları belirleyelim.

 

Artıkenflasyon oranı bazlıgüncelleme/yeniden değerlemekatsayı uygulaması yerine

büyümenin yansıtıldığı,refah payının kamu görevlilerine aktarıldığıadil bir sistemin kuruluş startınınhep birlikte verelim.

 

Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür.

 

Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesi beklenemez

 

Biz,gerçeklere uygun yüzdelik zam,geçmiş kayıpların telafisi içinseyyanen zam vebüyüyen Türkiye’denmemurların refahına düşenpayını istiyoruz.

 

Kamu işvereninin belirlediği zam,Mart demeden buharlaşıyor.

 

Tam da bu yüzden,en düşük devlet memuru maaşının % 10’undanaz olmamak üzere seyyanen zam talebiniher zemin ve şartta dile getirdik,getirmeye de devam edeceğiz.

 

Artıkbahaneleri ortadan kaldıralım, gerçekleri konuşalım.

Gelin,kamu görevlilerini ferahlatacak ve bu amaçla darefahtan pay almalarını sağlayacak bir paradigmal değişimi hayata geçirelim.

 

Seyyanen zam çağrımız, bu kapsamda görülmeli,Gelir kayıpları giderilmeli...

 

Biz,olmayan bir kaynaktan artış istemiyoruz.

Var olan ve kamu görevlilerinden sakınılan bir kaynaktan payımız olanın, hakkımız olanın verilmesini istiyoruz.

 

Büyüme ve refah payı üzerinden:kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin belirlendiği,emeğin değerinin yükseldiği,alın terinin karşılığının verildiğiyeni bir sistem yürürlüğe konulsun.

 

Evet, Türkiye’nin ekonomisi büyüyor…

İhracatta tüm zamanların rekoru kırılıyor.

 

Fakat birçok kesimin haklı olarak tepki gösterdiği şekilde Türkiye’nin büyümesinden sadece

yüksek gelirli kesim,büyük sermaye vefinans sektörü pay alıyor.

 

Büyümenin ürettiği kaynağı,bu kesimler kendi arasında paylaşıyor.

 

 

Ne yazık ki,gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor,ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor,tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor.

 

Evet,Türkiye ekonomisi büyüyor fakat memurun bütçesi küçülüyor.

 

Kamu görevlilerininmali ve sosyal hakları söz konusu olduğunda“mali disiplin”,“bütçe imkânları” ve“tasarruf tedbirleri” başta olmak üzereçeşitli bahaneler üretiliyor.

Hal böyle iken;Sermaye vefinans kesimi için teşvik paketleri, vergi afları çıkarılıyor.

 

Bunun bir sosyal maliyetinin olacağını herkesin düşünmesi gerekmiyor mu?

 

Değerli kardeşlerim, Çok kıymetli basın mensupları

 

6. Dönem Toplu Sözleşme süreci arifesindekamu görevlilerinin sorunlarının masada çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum.

 

Meseleleri öteleyerek bir yere varamayız.Çözüm yeri masadır. Masada bahaneler değilhakikatler, gerçekler konuşulmalıdır.

 

Çözümsüzlüğe kamu görevlilerinin tahammülü yoktur.

 

Biz müzakere ile her meseleyimasada çözecek olgunlukta bir toplumuz, ülkeyiz.

 

Ben buradantaleplerimizin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum:

 

Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz.

 

Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için  en düşük devlet memuru aylığının %10’u kadar seyyanen zam yapılmasını;   En düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.

 

Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

 

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz.

 

Siyasi iradenin vaadi olan  3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz.

 

Aile yardımının artırılmasını ve  emeklilere de ödenmesini istiyoruz.

Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz.

 

Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz.

 

Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz.

 

Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.

 

 

 

 

Abdülaziz AYDIN

Kahramanmaraş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı